Skip to content

Nieuwe schoolapp

De wederzijdse communicatie tussen ouders en school wordt verder uitgebouwd door de inzet van de moderne informatie- en communicatietechnologie. Snel, simpel en gemakkelijk via een eigen schoolapp. De JvS heeft een contract afgesloten met Mijnschoolinfo.nl, een schoolapp waarmee het contact tussen schoolorganisatie, leerkrachten en ouders/verzorgers door gebruik van computer en/of smartphone verder wordt uitgebouwd.

Lees meer

Promotie directeur van de JvS

Op 10 januari 2017 zal de directeur van de Juliana van Stolbergschool, Anne Schipper, promoveren tot doctor in de Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveert op het proefschrift: Een geknevelde volksopvoeder. C. Rijnsdorp en de culturele verheffing…

Lees meer

Ouderbijeenkomst over ongelukjes

Voor de ouders van peuterspeelgroep Villa Lila en de groepen 1, 2 en 3 van de JvS vindt op dinsdagochtend 5 november een ouderbijeenkomst plaats. Het onderwerp is: ‘Ongelukjes, thuis, op de peuterspeelgroep en op school.
Sajoel Lexmond, onze (voorschools) maatschappelijk werkster vertelt meer over hoe we bij ongelukjes om moeten gaan,

Lees meer
Back To Top