Skip to content

De Juliana van Stolbergschool heeft een continurooster. Dat houdt in, dat de kinderen allemaal op school overblijven en met de juf of meester in de klas eten en drinken.

Inloop

De deuren van de Juliana van Stolbergschool gaat om 8u20 open. Dat geeft tijd aan ouders om even mee te lopen naar de klas en nog even iets tegen de leerkracht te zeggen.

Start schooldag

Om 8u30 begint de les. De leerkrachten zijn dan niet beschikbaar om nog iets door te geven; zij geven les.

Einde schooldag

De les eindigt op een vaste tijd. Na deze tijd gaan de kinderen hun jassen aantrekken en hun tassen verzamelen, om vervolgens met de leerkracht naar buiten te lopen.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag om 14u45

Woensdag om 12u00

Te laat?

Probeer te laat komen zoveel mogelijk te voorkomen. Te laat komen telt als ongeoorloofde afwezigheid, die de school verplicht is om vast te leggen en. Laatkomers kunnen alleen nog via de hoofdingang naar binnen. Ouders nemen afscheid bij de deur en kunnen niet meer meelopen tot aan de klas.

Back To Top