Ga naar hoofdinhoud

In onderstaand video kunt u zien wat Passend Primair Onderwijs betekent voor het onderwijs in Rotterdam.

Op onze studiedag van 18 oktober jl. heeft de directeur van PPO Rotterdam een toelichting gegven over PPO. In onderstaande video ziet u haar presentatie.

Datum
18 december 2014

Betreft
Passend onderwijs voor alle kinderen in Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Het uiteindelijke doel daarvan is dat het basisonderwijs in Rotterdam zo goed wordt toegerust dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben gewoon naar een basisschool in hun eigen buurt kunnen. Daarmee voorkomen we dat zij naar aparte scholen moeten die verder van huis af liggen.

Dat gaat niet van vandaag op morgen. Leerkrachten in het basisonderwijs moeten hun al aanwezige kennis en kunde vergroten om ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben op een goede manier onderwijs te kunnen geven. Daarvoor wordt extra geld uitgetrokken. Basisscholen worden in staat gesteld om zich verder te bekwamen, zodat zij ook daadwerkelijk de ondersteuning kunnen bieden die kinderen nodig hebben. En in de wijk gaan basisscholen samenwerken met jeugdzorg om kinderen niet alleen onderwijs, maar ook zorg op maat te bieden.

Voor sommige kinderen zal dat niet genoeg zijn en blijft intensieve en/of gespecialiseerde ondersteuning nodig die alleen het speciaal onderwijs kan bieden. Daarom blijft het speciaal onderwijs voor die groep gewoon bestaan. Maar voor al die kinderen die met wat extra ondersteuning op een gewone basisschool in de eigen wijk terecht kunnen, gaan we er samen aan werken om dat ook mogelijk te maken. Daar nemen we voldoende tijd voor: in augustus 2019 zijn we zover.

Op 26 november aanstaande besluiten de schoolbesturen gezamenlijk hoe we het traject richting augustus 2019 gaan vormgeven. In dat traject zullen we scholen, leerkrachten en ouders zoveel mogelijk betrekken. Daarom sturen we u nu alvast deze brief. Via onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het vervolg. U kunt zich daarvoor inschrijven via de link: http://www.pporotterdam.nl/Actueel/Inschrijven_voor_nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Uw schooldirecteur staat u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Drs. N.A. Teeuwen
Directeur PPO Rotterdam

Back To Top