Skip to content

In de Juliana van Stolbergschool huist KindeRdam. Zij organiseren de voorschool voor peuters in Villa Lila.

Villa Lila werkt met het Voor- en Vroegschoolse educatieprogramma Basisgoed. Villa Lila maakt gebruik van de voorzieningen van school, zoals de gymzaal en de buitenspeelplaats. Het lokaal is opgedeeld in verschillende hoeken, zoals een verkleedhoek, leeshoek, huishoek en bouwhoek. De hoeken zijn ingericht met uitdagende materialen die de nieuwsgierigheid en fantasie van de kinderen prikkelen. Er wordt de kinderen dagelijks een vast, terugkerend ritme geboden en elke dag praten en zingen we in de kring. Zij mogen ook zelf kiezen en experimenteren. Op die manier worden kinderen steeds vaardiger en leren ze verbanden te zien tussen handelen en het effect daarvan.

Inschrijven? Neem contact op met Kinderdam klantadvies.

KindeRdam is ook telefonisch te bereiken via 010 – 2652636

Back To Top