Skip to content

Nieuwe schoolapp

De wederzijdse communicatie tussen ouders en school wordt verder uitgebouwd door de inzet van de moderne informatie- en communicatietechnologie. Snel, simpel en gemakkelijk via een eigen schoolapp. De JvS heeft een contract afgesloten met Mijnschoolinfo.nl, een schoolapp waarmee het contact tussen schoolorganisatie, leerkrachten en ouders/verzorgers door gebruik van computer en/of smartphone verder wordt uitgebouwd.

Met deze (veilige) schoolapp hebben ouders/verzorgers toegang tot alle schoolinformatie over hun kind(eren). Via de schoolapp kunnen leerkrachten direct contact opnemen met de ouders/verzorgers van de groep, en vice versa. De communicatie wordt op deze wijze niet alleen eigentijdser, maar ook effectiever en efficiënter. In verschillende groepen op de JvS is al met een klassenapp geëxperimenteerd en de ervaringen zijn ronduit positief.

Back To Top