Skip to content

Visie

De Juliana van Stolbergschool werkt vanuit de kernwaarden Betrokkenheid, Persoonlijke groei en Verantwoordelijkheid. Ons motto is “Hand in hand de toekomst in”, waarin de kernwaarde ‘samen’ verscholen zit.

Betrokkenheid

De Juliana van Stolbergschool vindt het belangrijk dat mensen betrokken zijn bij elkaar. Wij stimuleren burgerschapsvorming door daar in onze lessen aandacht aan te besteden. Wij vragen van ouders een betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en helpen daarbij. Wij geven om elkaar, dat komt voort uit onze Christelijke basiswaarden.

Persoonlijke groei

Het is ons doel om ieder kind zicht te laten krijgen op zijn/haar persoonlijke groei. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Dus niet alleen taal of rekenen, maar ook gedrag. Door een focus op groei in plaats van cijfers, zorgen wij ervoor dat kinderen bewuster worden van wát ze leren en hoe succesvol ze zijn. Dat maakt ze sterkere individuen in een veranderende maatschappij.

Verantwoordelijkheid

Op onze school kent iedereen zijn verantwoordelijkheid. Ouders hebben hun kinderen lief en ondersteunen hen waar mogelijk. Kinderen komen iedere dag gemotiveerd naar school. Leerkrachten geven les op de top van hun kunnen.

Hand in hand de toekomst in (motto)

Als de puzzelstukjes van de drie-eenheid leerling-ouders-school goed in elkaar passen, komen zij tot een sterke verbinding. Ze staan hand in hand. En samen kunnen wij de wereld aan!

Missie

De Juliana van Stolbergschool is een Protestants-Christelijke school, waar de liefde van God de basis is voor liefdevolle ontmoeting. De school is in 1929 opgericht met het doel om de kinderen uit de buurt te onderwijzen in rekenen, taal en spelling. In de huidige tijd streeft de school nog altijd hetzelfde doel na. Het is onze doelstelling om de kinderen in het Liskwartier te onderwijzen op een manier die ze een stevige basis geeft. Wij leren kinderen om na te denken over waar zij staan, wat hun doel is en hoe ze daar willen komen. Daarmee ontwikkelen wij sterke, zelfstandige wereldburgers die kunnen omgaan met een snel veranderende maatschappij.

Strategie

De manier waarop de Juliana van Stolbergschool haar onderwijs vormt, is opgebouwd in 3 basislagen. In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd. Door spelend te leren, komen onze kinderen in aanraking met veel taalaanbod. Logo 3000 is daarbij een grote hulp. Ook leren we samen te werken. In de groepen 3 en 4 wordt de basis voor schoolsucces gelegd. Veel lezen en schrijven oefenen is hier het devies. Maar ook de basis van het rekenen wordt gelegd. Daarnaast beginnen we met de eerste lessen over de wereld: Wereldoriëntatie en je verantwoordelijkheid voor de wereld en elkaar. Van groep 5 t/m 8 zit je in de ‘bovenbouw’. In deze groepen werken de kinderen met Snappet. Een computersysteem dat voortdurend inzicht geeft in de ontwikkeling van uw kind. Ook uw kind krijgt daarin steeds meer inzicht. Door meer kennis over waar je staat en waar je naartoe wilt ontwikkel je een sterkere betrokkenheid van kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Deze fases zijn wat ons betreft essentieel voor de persoonlijke groei van uw en onze kinderen.

Onze kernwaarden:

  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke groei
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen
Back To Top