Skip to content

Wij maken leerdoelen zichtbaar!

Leren Zichtbaar Maken

Sinds schooljaar 2018-2019 werkt de Juliana van Stolbergschool met Leren Zichtbaar Maken. Leren Zichtbaar Maken is een project van professor John Hattie. Hij heeft onderzocht wat een goede leraar in huis moet hebben, maar ook wat het béste werkt om meer te leren.

Wat goed werkt!

Uit onderzoek van prof. Hattie blijkt, dat er een paar zaken zijn die heel goed werken om het leren beter te laten verlopen. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Leraren die samen lessen voorbereiden.
  • Leerlingen weten waar ze staan.
  • Leerlingen weten wat hun volgende stap is.
  • Leraren die tijdens de les feedback geven.

Er zijn ook zaken die niet zo goed werken, of weinig invloed hebben. Opvallende voorbeelden:

  • Nakijken. Door een schrift met strepen terug te krijgen, motiveer je kinderen niet om meer te leren.
  • Verhuizen. Iedereen die wel eens verhuisd is weet, dat een verhuizing veel tijd en energie kost. Dat heeft ook een negatieve invloed op het leren!
  • Klassengrootte. De grootte van de klas heeft maar een kleine invloed op het leren, in ieder geval niet voldoende om als speerpunt te gelden. Opvallend!

Wilt u hier meer over lezen? Via deze link kunt u de lijst met leereffecten bekijken, gesorteerd van zeer effectief tot negatief.

Onderzoek

Inmiddels zijn de leerkrachten van de Juliana van Stolbergschool bezig met hun eigen mini-onderzoek in de klas, om hun lessen nóg effectiever te maken. Op de databorden is het resultaat van dat onderzoek vaak al terug te zien. Op de volgende studiedag wordt wederom aandacht besteed aan Leren Zichtbaar Maken.

Back To Top