Skip to content

Wij maken er samen een mooi schooljaar van!

Op onze school bieden we leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving met duidelijke afspraken over gedrag en omgangsvormen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich optimaal zullen ontwikkelen en betere resultaten halen wanneer ze met plezier naar school gaan en door iedereen met respect behandeld worden. Heldere regels over op tijd op school komen, gedrag in de klas, omgaan met elkaar op het schoolplein, bieden kinderen structuur, duidelijkheid en veiligheid. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. En natuurlijk is er ruimte voor plezier en ontspanning, want je schooltijd moet de leukste tijd van je leven zijn!

Back To Top