Skip to content

Opnieuw hoog cijfer bij monitor sociale veiligheid

Jaarlijks moet elke school de verplichte vragenlijst Sociale Veiligheid afnemen. Wij doen hier graag aan mee want de resultaten helpen ons, eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en gericht op te lossen.

In de enquĂȘte geven de leerlingen hun mening over de sfeer op school, de kwaliteit van de lessen, de (sociale) veiligheid, het gedrag van medeleerlingen en (online) pesten. Afsluitend mogen ze de school een rapportcijfer geven. Dit jaar was de score nog weer 0,3 hoger dan de prima uitslag vorig jaar, namelijk een 8,7. Uiteraard zijn we blij met deze waardering van onze leerlingen.

De mooie uitslag sluit ook aan op de beleving van het schoolteam, namelijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, dat ze zich veilig voelen op school en in de groep en dat mogelijk pestgedrag effectief wordt bestreden.

Back To Top