Skip to content

Kunst is ontspanning én onderwijs

Directeur Anne Schipper over het cultuuronderwijs op de Juliana van Stolbergschool:
Cultuureducatie is van groot belang voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, en daarmee van hun persoonlijke ontwikkeling en identiteit. De basis voor culturele geletterdheid leg je in de periode van het basisonderwijs. Toen ik twee jaar geleden het aanbod kreeg van het KCR om een Schoolscan Cultuureducatie op school uit te voeren, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. In deze scan wordt namelijk ook ingezoomd op de krachten en interesses van het team op school. En het team bleek over veel meer cultureel talent te beschikken dan we van elkaar wisten.
De creatieve vakken dreigen vaak de sluitpost te worden, terwijl kunst en cultuur juist optimaal ingezet kunnen worden bij vakken als begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, en het plusprogramma, die (in)direct een belangrijke bijdrage leveren aan zowel leerwinst als aan de culturele identiteit.
Op onze school vinden wij dat kinderen in het onderwijs ook hun talenten op niet-cognitieve gebieden moeten leren kennen met het oog op een brede persoonsvorming. Zij leren niet alleen hun ervaringen en omgeving waar te nemen, te ordenen en vorm te geven, maar ook hun ideeën, gedachten en gevoelens te uiten in verschillende beeldtalen. Zij raken daardoor persoonlijk betrokken, enthousiast en worden sociaal vaardiger. De kinderen leren te ontspannen en krijgen energie voor andere dingen. In onze visie betekent cultuureducatie ook dat leerlingen steeds meer betekenis geven aan hun eigen leefwereld en omgeving. Kunst spiegelt het gedrag van kinderen. Zo leren zij zichzelf en anderen beter kennen, begrijpen en waarderen. Elk kind is ergens knap in, ook op kunstzinnig gebied. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen trots kunnen zijn op wat ze durven en doen. Op wat ze maken, laten zien en presenteren. Een positief cultureel zelfbeeld versterkt het zelfvertrouwen, dat een versterkend effect heeft op leer- en ontwikkelprocessen.
(bron: Artikel dr. Anne Schipper voor het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, kcr.nl)

Back To Top