Skip to content

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

In Rotterdam doen er heel wat partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen – best lastig om daar iets te kiezen. Wat zijn de partijen allemaal van plan met het onderwijs? En met gezinnen? Welke partij zorgt er nu het beste voor dat onze school door de lokale overheid goed ondersteunt wordt?
De Rotterdamse oudergroep Ouders010 heeft de partijen die meedoen aan de verkiezingen om hun programma’s voor onderwijs en gezin gevraagd. 17 van de 20 partijen hebben informatie aangeleverd. Ouders010 heeft die informatie overzichtelijk verzameld  en ook als handige PDF uitgebracht.

Back To Top